Κυριακὴ Β’ τῶν Νηστειῶν (Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ)

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β´ 1 – 12

Καὶ εἰσῆλθε πάλιν εἰς Καπερναοὺμ δι’ ἡμερῶν καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν
ἐστι. καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοὶ, Συνέχεια

Advertisements

Εκοιμήθη ο Σεβ. Μητροπολίτης Αργολίδος κυρός Ιάκωβος Β’

Μετὰ πολλῆς θλίψεως πληροφορηθήκαμε ὅτι σήμερα τὸ πρωὶ 26 Μαρτίου 2013
ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον ὁ Μητροπολίτης Ἀργολίδος Ἰάκωβος, ὁ πολυσέβαστος
καὶ ἀξιαγάπητος γιὰ μᾶς τοὺς Ἀρτινοὺς π. Ἰάκωβος.
164294_167094310112766_827053668_n
Συνέχεια