ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ

Κυριακή τῆς Τυρινῆς , καί την επομενη, Καθαρά Δευτέρα, ἀρχίζει ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. «Καθαρά» ὀνομάζουμε τήν πρώτη ἡμέρα καί Ἑβδομάδα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς μέ ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό τή νηστεία καί τήν ἐγκράτεια. Ἡ Ἐκκλησία μας μέ κατανυκτικούς ὕμνους μᾶς καλεῖ νά Συνέχεια

Advertisements