Αγιασμός ενάρξεως όλων των Κατηχητικών Συναντήσεων

30 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 6 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο:

Συνέχεια

Advertisements