ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

Το μυστήριο της Ιεροσύνης (χειροτονία)
Ιερείς ή κληρικοί είναι οι χριστιανοί που διαλέχτηκαν από τον επίσκοπο για την αρετή, το ήθος και την αφοσίωσή τους στον τριαδικό Θεό και χειροτονήθηκαν, δέχτηκαν δηλαδή με το Μυστήριο της Ιεροσύνης πλούσια τη Θεία Χάρη και το ιδιαίτερο χάρισμα να Συνέχεια

Advertisements

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

Το μυστήριο της Μετάνοιας και Εξομολόγησης
Με τη Βάπτιση ο άνθρωπος καθαρίζεται και ελευθερώνεται από την εξουσία του διαβόλου. Είναι λαμπρός, πεντακάθαρος. Ωστόσο, όσο ζει ο άνθρωπος δέχεται τις επιθέσεις του πονηρού και συχνά η αδυναμία της ανθρώπινης φύσης τον οδηγεί σε Συνέχεια

Το μυστήριο του Χρίσματος

Καθώς το βρέφος είναι στην αγκαλιά του αναδόχου τελεί ο ιερέας το μυστήριο τουΧρίσματος, δηλαδή χρίει το νεοφώτιστο με τοΆγιο Μύρο και απαγγέλλει την ευχή του Χρίσματος. Το Άγιο Μύρο είναι μια ουσία που παρασκευάζεται από 57 πολύτιμες αρωματικές ουσίες και καθαγιάζεται τη Μεγάλη Πέμπτη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Σε κάθε ναό φυλάγεται σε ειδικό σκεύος, το Συνέχεια

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

Το μυστήριο του Βαπτίσματος
Το Βάπτισμα είναι το μυστήριο που μας εισάγει στην Εκκλησία. Το όρισε ο ίδιος ο Κύριος δίνοντας στους μαθητές Του, λίγο πριν αναληφθεί, την εντολή: “Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος”.

Βάπτιση σημαίνει Συνέχεια

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

ΤΑ ΙΕΡΑ ΑΜΦΙΑ

Ιερά Άμφια ονομάζονται τα ιδιαίτερα ενδύματα που φορούν οι κληρικοί, όταν τελούν τις ιερές ακολουθίες. Από την εποχή των πρώτων χριστιανικών χρόνων επικράτησε η συνήθεια να φορούν οι κληρικοί τα άμφια στις ιερές ακολουθίες. Αυτό καθιερώθηκε για να εννοήσουμε όλοι και να αισθανόμαστε ότι αυτό που τελείται είναι Συνέχεια

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

Τα ιερά σκεύη και αντικείμενα
Αφού είδαμε τα σκεύη τα οποία είναι απαραίτητα για την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, ας δούμε και άλλα σκεύη – αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στους ορθόδοξους ναούς και είναι βοηθητικά της θείας λατρείας. Τέτοια είναι: Συνέχεια

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

Όλα τα σκεύη που χρησιμοποιούνται στη Θεία Λατρεία λέγονται και είναι ιερά και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για άλλον σκοπό.

Για τη Θεία Ευχαριστία αναγκαία είναι: Συνέχεια

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

Τα μέρη του ναού. Το Ιερό

Όπως είδαμε, ο ναός χωρίζεται στον νάρθηκα, τον κυρίως ναό και το Ιερό ή Άγιο Βήμα. Μεταξύ κυρίως ναού και Ιερού υπάρχει το Τέμπλο ή Εικονοστάσι. Αυτό είναι Συνέχεια

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

Τα μέρη του ναού. Ο Νάρθηκας και ο Κυρίως Ναός.

Οι περισσότεροι ναοί χωρίζονται σε τρία μέρη: τον νάρθηκα ή πρόναο, τον κυρίως ναόκαι το Ιερό ή Άγιο Βήμα

Στον Νάρθηκα ή Πρόναο παλιότερα στέκονταν οι κατηχούμενοι, όσοι δηλαδή δεν είχαν ακόμα Συνέχεια